ASB SEE kao aktivni partner u aktivnostima deminiranja, kao i podizanju svesti o nužnisti deminiranja pred sastanke potpisnika Konvencije o zabrani protupješačkih mina

2022-04-27
  1. aprila 2022. godine u prostorijama Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, Rusmir Hanić (ASB SEE) kao član  Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za pomoć žrtvama mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, učestvovao je na sastanku sa gosp. Firozom Alizadom, službenikom u Jedinici za podršku provedbi Konvencije o zabrani protupješačkih mina iz Ženeve.

Sastanku su prisustvovali direktor BH MAC-a Saša Obradović, predsjednik Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za pomoć žrtvama mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, gosp. Ermin Terko, te saradnici i članovi Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za pomoć žrtvama mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata gosp. Dragan Trapara, gđa. Ljiljana ilić i gđa. Dunja Velagić,

Cilj sastanka bio je upoznavanje prisutnih sa procesima na međunarodnom nivou, koje vodi Jedinica, prezentacija u provođenju projekata pomoći žrtvama mina te pripremne aktivnosti, koje se provode do nastupajućih sastanaka predstavnika potpisnica Konvencije o zabrani protupješačkih mina, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

U skoro trosatnom razgovoru gosp. Faroza prenio je iskustva iz nekih zemalja, koje su takođe u nizu problema u zbrinjavanju žrtava mina prema preuzetim obavezama iz Konvencije.

Pored uručivanja materijala iz procesa ASB projekata koje smo realizirali u okviru EU podrške ovoj populaciji, gosp. Rusmir Hanić je informisao skup o problemima s kojima se ASB susretao tokom njihove realizacije, te različitim tumačenjima statusa i termina “ŽRTVA MINE”, održivosti pojedinih grantova te iznio analizu uspješnosti ovakvih projekata do sada.

Takođe bilo je razgovora o dizajniranju budućih projekata, standardizaciji, procesima u pojedinim zemljama koje imaju značajan broj žrtava mina.

Gospodinu Ferozi uručena je i kopija filma “SURVIVING LIFE”, kojeg je ASB realizovao u saradnji sa EU.

Ceo film pogledajte klikom na sledeći link https://www.youtube.com/watch?v=y4B9fdnXolM

 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER