Donacija Centru za socijalni rad u Kovačici

2021-06-09

U utorak, 08.06.2021. godine svečano su se sastali predsednik opštine Kovačica, gospodin Jaroslav Hrubik i direktor ASB Srbija, gospodin Gordan Velev, u cilju zvaničnog uručenja nagrade za implementaciju nagrađenog projekta u sklopu programa “Inicijativa socijalne dimenzije za evropske integracije – SDI”, koji finansira i implementira ASB South East Europe u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica.

O projektu “Senzorna Soba” u Kovačici su detaljnije govorili i Dušanka Petrak, direktorka centra za socijalni rad, kao i Daniel Magdu, rukovodical odeljenja za Investicije i LER. TV prilog možete pogledati klikom na sledeci link.

https://www.youtube.com/watch?v=RB5Z7UdjMJM

U sklopu političkih i ekonomskih reformi u zemljama Zapadnog Balkana, posvećenost procesu pridruživanja EU je zabeležila znatan napredak kroz značajne donacije i pomoć EU. Ipak, region Zapadnog Balkana se i dalje suočava sa socijalnim rizicima vezanim za siromaštvo, nejednakost prihoda, nezaposlenost i drugim formama socijalne isključenosti.

Dimenzija za Socijalnu Inicijativu počela je sa radom u avgustu 2018, sa ciljem da ukaže na neophodnost za boljim socijalnim i politikama zapošljavanja u toku procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana, a van okvira socijalne politike Evropske Unije.

Ova regionalna inicijativa rezultat je skoro 30 godina dugog iskustva u humanitarnom radu ASB-a u regionu, kroz koje su identifikovani brojni zajednički potencijali, ali i prepreke za socijalni napredak i blagostanje stanovnika zemalja Zapadnog Balkana na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj Uniji.

U okviru SDI, prepoznato je i podržano oko 200 ideja za socijalne projekte spremne za finansiranje, iz 6 zemalja regiona Zapadnog Balkana. Projekti su pripremljeni uz stručno mentorstvo za 520 lokalnih učesnika iz 65 nerazvijenih lokalnih zajednica, koje su nominovala nacionalna ministarstva socijalne zaštite. U svakoj od zemalja Zapadnog Balkana organizovana su savetovanja sa relevantnim nacionalnim službama, gde se raspravljalo o specifičnim temama, sa ciljem postavljanja prioriteta iz socijalne sfere, a vezanih za nacionalne strategije, pristupe pregovorima i IPA programiranje.

Projekat „Dimenzija za Socijalnu Inicijativu“ implementiran je od strane kancelarija ASB-a u Jugoistočnoj Evropi – u BiH, Srbiji i Kosovu, uz podršku lokalnih partnerskih organizacija – LIR CD B&H, SOS Montenegro, ARSIS Albania, Preda+ Kosovo, La Strada FYROM, IDC Serbia.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER