Javni poziv za dodelu ekonomskih grantova, Medveđa

2023-04-28

Na osnovu prepoznatih potreba socijalno ugroženih lica na teritoriji opštine Medveđa i opredeljenosti opštine da uzme učešće u projektu koji sprovodi Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), a finansira Nemačko ministarstvo spoljnih poslova u okviru projekta “Podrška socijalno ugroženim licima u Srbiji u ekonomskom osnaživanju, zapošljavanju, ostvarivanju dodatnog prihoda i povećanju zapošljivosti u oblasti poljoprivrede i zelene industrije” a, pozivajući se na sporazum o sufinansiranju projekta u 2023. godini  broj 400-10/23, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova ugroženim porodicama, obrazovana rešenjem direktora ASB za Srbiju, dana 28.04.2023. objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodelu ekonomskih grantova.

Prateću dokumentaciju možete preuzeti na linkovima ispod:

Javni poziv ASB Medveđa Немачка сарадња

Obrazac prijave BOS2303 Medveđa

Izjava za samohrane roditelje ASB

Izjava o neprimanju penzije ASB

Izjava o nepostojanju primanja ASB

Izjava korisnika da nema druge pomoći ASB

Izjava da pokreće aktivnost ASB

 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER