JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova – Vranje

2022-10-05

Na osnovu prepoznatih potreba socijalno ugroženih lica na teritoriji grada Vranja i opredeljenosti grada da uzme učešće u projektu koji sprovodi Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), a finansira nemačko Ministarstvo spoljnih poslova uz kofinansiranje grada Vranja, u okviru projekta “Podrška u zapošljavanju i tehnička podrška za Rome i romske organizacije u Srbiji”, a pozivajući se na sporazum o saradnji broj SRB2203-005, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova ugroženim porodicama, obrazovana rešenjem direktora ASB za Srbiju, dana 05.10.2022. objavljuje Javni poziv sa pratećom dokumentacijom neophodnom za učešće na konkursu.

Javni poziv Vranje

Obrazac prijave Vranje

Pravilnik za izbor korisnika Vranje

Izjava_за_Povratnike

Izjava_o_pripadnosti_RNM

 

 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER