JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKA ZA RAD U SEKTORU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (IKT) U SRBIJI

2019-02-04

 

 

 

 

 

Arbeiter – Samariter – Bund (ASB Srbija) i Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) objavljuju javni poziv za učešće u programu obuka za rad u sektoru informaciono-komunikacionih (IKT) tehnologija. Javni poziv se objavljuje u okviru projekta ‘’Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*’’ koji finansira Evropska unija.

 

 Ko može da se prijavi za  OBUKE?

 ZA OBUKE mogu da se prijave interno raseljena lica zainteresovana za povratak na Kosovo* starosti između 18 i 30 godina iz Kragujevca, Kruševca, Kraljeva i Čačka.

Ukoliko sa teritorije navedenih gradova ne bude dovoljno prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uslove konkursa, razmatraće se prijave interno raseljenih lica iz ostalih opština i gradova u Srbiji. Stoga se ohrabruju kandidati/kinje iz drugih opština/gradova, ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa, da pošalju svoju prijavu do naznačenog roka, uz napomenu da će njihove prijave biti razmatrane samo u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uslove iz Kragujevca, Kruševca, Kraljeva i Čačka.

 Šta polaznici/e obuka dobijaju kroz ovaj program?

Mogućnost da:

 • kroz visoko specijalizovane obuke unaprede svoja znanja i veštine za rad u IKT sektoru
 • kroz stručnu praksu u IKT kompanijama značajno povećaju svoju zapošljivost
 • posete uspešne kompanije koje se nalaze u povratničkim zajednicama na Kosovu*
 • konkurišu za grantove u vidu nabavku opreme za otpočinjanje posla.
 • pohađaju dvodnevni trening o omladinskom preduzetništvu

 

 ZA KOJE OBUKE MOŽETE DA SE PRIJAVITE?

 Kandidati / Kandidatkinje se mogu prijaviti za najviše 2 od 5 ponuđenih vrsta obuke, ali će nakon testiranja i selekcije moći pohađati samo jednu obuku. Planirano je izvođenje sledećih obuka:

Obuka 1 HTML/CSS/JavaScript
Obuka 2 WordPress
Obuka 3 ЈAVA
Obuka 4 Grafički dizajn
Obuka 5 Rukovanje CNC mašinama

 

Ukupan broj polaznika svih obuka je 20, uz napomenu da je najmanji broj polaznika koji je potreban za realizaciju jedne obuke 5.

USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA POZIV

 • Da je evidentiran/a kao interno raseljeno lice i/ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica,
 • Da nije ostvario/la povratak na Kosovo*,
 • Da je registrovan/na za povratak u bazi podataka UNHCR-a Srbija ili iskazao/la želju za povratkom nekoj od institucija/organizacija.

Uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati/kinje koji se prijavljuju za obuke broj 1,2,3,4:

 1. Najmanje završena srednja četvorogodišnja škola (IV stepen)
 2. Vladanje znanjem engleskog jezika na nižem srednjem nivou (nivo A2/B1)
 3. Dobro poznavanje rada na računaru
 4. Kandidati treba da izražavaju jasnu želju i nameru da rade u IKT sektoru

Uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati/kinje koji se prijavljuju za obuku broj 5:

1. Srednja stručna sprema metalo-prerađivačke struke (III i IV stepen)
2. Kandidati treba da izražavaju jasnu želju da se usavršavaju i rade u struci
3. Prednost će imati kandidati koji su motivisani za otpočinjanje privatnog biznisa

 NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Zainteresovani kandidati/kinje za učešće u programu treba da dostave sledeća dokumenata:

 • Popunjenu i potpisanu prijavu
 • Radnu biografiju (CV) u propisanom formatu
 • Motivaciono pismo (osim za modul obuke 5)
 • Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica
 • Očitanu ličnu kartu (ukoliko je biometrijska) ili fotokopiju lične karte (ukoliko nije biometrijska)
 • Popunjenu i potpisanu izjavu korisnika da nisu bili asistirani
 • Potpisana saglasnost na obradu podataka

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava:

 Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima za prijavu i pratećim obrascima, koje je potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu, možete preuzeti OVDE

 

Kompletne prijave sa popunjenim obrascima  i skeniranim dokumentima je potrebno dostaviti najkasnije do 05. 03.2019. godine u 17.00 časova isključivo

na sledeći e-mail: [email protected]

 

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs, kao i o ostalim programima podrške ASB Srbija, možete se obratiti putem e-mail [email protected]

 

 

 

 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]b-see.org


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER