KONAČNA LISTA UČESNIKA IKT OBUKA

2019-05-09

Komisija za odabir korisnika, informativnih poseta, seminara za razvoj poslovanja i prakse u preduzećima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, koju čine predstavnici CenTriR-a, ASB-a i Razvojnog biznis centra Kragujevac, donela je odluku o konačnoj listi kandidata/kinja koji su prošli administrativnu proveru u okviru javnog poziva za učešće u programu obuka za rad u IKT sektroru.

Konačna lista za učesnike IKT obuke može se preuzeti OVDE

Program obuka za rad u IKT sektoru spovodi se u okviru projekta ‘‘Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*” koji finansira Evropska unija.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER