LISTA KORISNIKA KOJI SU PROŠLI ADMINISTRATIVNU PROVERU U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME ZA POKRETANJE POSLA

2019-12-25

Komisija za izbor korisnika na projektu “Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo, nakon provere verodostojnosti podnete dokumentacije, donela je 24. decembra 2019. godine odluku o listi korisnika koji su prošli administrativnu proveru u okviru javnog poziva koji je bio raspisan za interno raseljena lica sa Kosova za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme, mašina i alata za pokretanje posla u vrednosti do 2.500 evra bez PDV-a.

Uslovi postavljeni javnim pozivom koje su podnosioci prijave morali da zadovolje u okviru prve faze odabira korisnika, a koja se odnosi na administrativnu proveru prijava bili su:

 1. da poseduje legitimaciju interno raseljenog lica ili je evidentiran/a kao interno raseljeno lice;
 2. da ima prijavljeno boravište na teritoriji sledećih opština/gradova: Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Raška, Aranđelovac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Vranje i Bujanovac;
 3. da je stariji/a od 18 godina;
 4. da nije ostvario/la povratak na Kosovo*;
 5. da je registrovan/a za povratak u bazi podataka UNHCR-a Srbija/iskazali želju za povratkom nekoj od institucija/organizacija;
 6. da nije više od tri puta (uključujući i ovaj javni poziv) bio/la asistiran/a sa bespovratnim sredstvima u vidu opreme/mašina/alata;
 7. da ima završeno najmanje osnovno obrazovanje
 8. da nije bio/la korisnik/ca programa za poboljšanje uslova života kojim je rešio/la stambeno pitanje u Republici Srbiji van Kosova i Metohije;
 9. da nije uključen/a u neki drugi projekat koji obezbeđuje bespovratna sredstva u vidu opreme/mašina/alata, u tekućoj godini;
 10. da podnosilac prijave ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži pomoć:
  − za poljoprivednu delatnost − da je vlasnik, zakupac ili ima pravo krišćenja zemljišta i/ili pomoćnih objekata za pokretanje i/ili obavljanje ove delatnosti;
  − za zanatsku ili uslužnu delatnost − da je vlasnik, zakupac ili ima pravo korišćenja prostora u kome će obavljati delatnost i
  − za druge delatnosti – preduslove u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

Lista korisnika koji su zadovoljili navedene uslove dostupna je OVDE

Na listu administrativne provere prijavljenih kandidata može se uložiti prigovor Komisiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana njenog objavljivanja, odnosno do 8. januara 2020. godine do 15 časova. Prigovori se izjavljuju isključivo pisanim putem na e-mail adresu [email protected] ili poštansku adresu: ASB, Antifašističke borbe 14/8, 11070 Novi Beograd

Nakon isteka roka za prigovore i postupanja po istim, Komisija će nakon bodovanja podnosioca prijava utvrditi KONAČNU LISTU odobrenih korisnika bespovratnih sredstava u vidu opreme, mašina i alata za pokretanje poslovanja, koja će biti objavljena na internet stranicama CenTriR-a, ASB-a i Grada Kruševca.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER