Memorandum of Understanding between ASB SEE and United Nations Population Fund (UNFPA)

2021-05-05

 

                                                                                   

                                     Public Announcement

It is a pleasure of the Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) South East Europe Team to announce future cooperation with United Nations Population Fund (UNFPA) in the framework of joint cooperation and coordination within the social sector in the Western Balkans region.

John Kennedy Mosoti, UNFPA Representative of Bosnia and Herzegovina, Country Director for Serbia and North Macedonia and Country Director for Kosovo (under  SCR 1244), and Elmir Bojadzic, ASB Regional Director for South East Europe, signed the Memorandum of Understanding between the two organisations at regional level. The purpose of the MoU is to provide a framework of cooperation and facilitate strategic collaboration between signatories in areas of common interest and development of joint programming in relation to transformative approaches for population development in Bosnia and Herzegovina, Serbia, North Macedonia and Kosovo, and may be extended to other countries in the Western Balkans.

This MoU will contribute to integrated efforts in supporting people in need in the region and facilitate provisions demanded by citizens from vulnerable groups within contemporary societies in the region. The MoU is a result of mutual understanding of the need to link actors active in contributing to overall population development and will add the value to current efforts in the sector.


                                  Saopštenje za javnost

  „Sporazum za unaprijeđenje socijalnog sektora u regiji“

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) tim za Jugoistočnu Evropu sa zadovoljstvom najavljuje buduću saradnju sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) u okviru zajedničke saradnje i koordinacije unutar socijalnog sektora u regiji zapadnog Balkana.

John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA-e za Bosnu i Hercegovinu, direktor za Srbiju i Sjevernu Makedoniju i državni direktor za Kosovo (prema SCR 1244), i Elmir Bojadžić, regionalni direktor ASB-a za jugoistočnu Evropu, potpisali su Memorandum o razumijevanju (MoR) između dvije organizacije na regionalnom nivou.  Svrha Memoranduma o razumijevanju  je pružanje okvira i olakšavanje strateške saradnje između potpisnika u područjima od zajedničkog interesa i razvoj zajedničkog programiranja u odnosu na transformativne pristupe razvoju stanovništva u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu, s mogućnošću proširenja i na druge zemlje zapadnog Balkana.

Ovaj Memorandum o razumijevanju doprinijeće integriranim naporima u pružanju podrške ljudima u nevolji u regionu i olakšati odredbe koje zahtijevaju građani iz ranjivih grupa u savremenim društvima u regiji. MoR je rezultat međusobnog razumijevanja potrebe za povezivanjem aktera koji su aktivni u doprinosu ukupnom razvoju stanovništva i dodaće vrijednost trenutnim naporima u tom sektoru.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER