Nagrađeni najbolji projekti u Crnoj Gori u okviru programa “Inicijativa socijalne dimenzije za evropske integracije – SDI”

2021-07-08

Juče su predstavnici ASB boravili u Crnoj Gori, kako bi zvanično uručili čekove za nagrađene projekate u sklopu programa “Inicijativa socijalne dimenzije za evropske integracije – SDI”, koji finansira i implementira ASB South East Europe u saradnji sa lokalnim samoupravama.
              
Pilot projekat ,,Predah roditeljstvu”, koji je pripremio Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ ocijenjen je kao najbolji u Crnoj Gori, u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju na prostoru šest zemalja Zapadnog Balkana. Ensadu Omeroviću, direktoru  Dnevnog centra ,,Tisa”  nagradu u vrijednosti od 5000 eura uručio je Elmir Bojadžić direktor ASB za JI Evropu. Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, Haris Malagić, čestitao je Dnevnom centru ,,Tisa“ na zasluženoj nagradi, te zahvalio ASB-u na podršci Centru Tisa ali i Opštini Bijelo Polje.
Projekat “Podrška prijatelju” – J.U. Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” dobitnik je druge nagrade u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju. Ček u iznosu od 2000 eura uručen je Muhamedu Rekoviću – vd direktoru Dnevnog centra “Lipa” i Sadamu Lukoviću sekretaru Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Plav. ”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
U sklopu političkih i ekonomskih reformi u zemljama Zapadnog Balkana, posvećenost procesu pridruživanja EU je zabilježila znatan napredak kroz značajne donacije i pomoć EU. Ipak, region Zapadnog Balkana se i dalje suočava sa socijalnim rizicima vezanim za siromaštvo, nejednakost prihoda, nezaposlenost i drugim formama socijalne isključenosti.

Dimenzija za Socijalnu Inicijativu počela je sa radom u avgustu 2018., sa ciljem da ukaže na neophodnost za boljim socijalnim i politikama zapošljavanja u toku procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana, a van okvira socijalne politike Evropske Unije.
Ova regionalna inicijativa rezultat je skoro 30 godina dugog iskustva u humanitarnom radu ASB-a u regionu, kroz koje su identifikovani brojni zajednički potencijali, ali i prepreke za socijalni napredak i blagostanje stanovnika zemalja Zapadnog Balkana na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj Uniji.

U okviru SDI, prepoznato je i podržano oko 200 ideja za socijalne projekte spremne za finansiranje, iz 6 zemalja regiona Zapadnog Balkana. Projekti su pripremljeni uz stručno mentorstvo za 520 lokalnih učesnika iz 65 nerazvijenih lokalnih zajednica, koje su nominovala nacionalna ministarstva socijalne zaštite. U svakoj od zemalja Zapadnog Balkana organizovana su savjetovanja sa relevantnim nacionalnim službama, gde se raspravljalo o specifičnim temama, sa ciljem postavljanja prioriteta iz socijalne sfere, a vezanih za nacionalne strategije, pristupe pregovorima i IPA programiranje.

Projekat „Dimenzija za Socijalnu Inicijativu“ implementiran je od strane kancelarija ASB-a u Jugoistočnoj Evropi – u BiH, Srbiji i Kosovu, uz podršku lokalnih partnerskih organizacija – LIR CD B&H, SOS Montenegro, ARSIS Albania, Preda+ Kosovo, La Strada FYROM, IDC Serbia.
Njemačka humanitarna organizacija ASB je do sada provela preko 350 humanitarnih akcija na Balkanu, vrednih 175 miliona eura, u kojima je učestvovalo preko 120.000 ljudi kojima je pružena neka vrsta socijalne ili finansijske pomoći. U poslednjih skoro 30 godina, uz pomoć ASB-a, preko 16.000 ljudi na Balkanu dobilo je krov nad glavom, 3.000 porodica je započelo sopstveni biznis, a preko 200 organizacija civilnog društva direktno je finansijski podržano radi unapređenja pružanja usluga svojim korisnicima.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER