Održan start up trening za interno raseljena lica u IT sektoru

2019-08-27

Arbeiter Samariter Bund je zajedno sa organizacijom CenTriR u periodu od 25-28. jula 2019. godine na Zlatiboru organizovao trodnevni start up trening za preko 20 učesnika, koji su zahvaljujući projektu „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“ uspešno završili tromesečne kurseve za programiranje i grafički dizajn. Projekat finansira Evropska unija, a sprovode ga ASB, CenTriR i Grad Kruševac.

Trening je imao za cilj da mlade iz IRL populacije, koji su odabrani kao korisnici našeg programa za obuku i zapošljavanje u IKT sektoru, kroz radionice i panel diskusije motiviše, informiše i upozna sa IT preduzetništvom, fazama razvoja i testiranja poslovne ideje, analizom tržišta, elementima biznis plana itd., ali i da sa njima podeli uspešne preduzetničke priče. Tako su drugog dana treninga organizovane tri panel diskusije na kojima je 10 panelista sa učesnicima podelilo svoja iskustva i znanja u vezi sa time: kako naći svoj prvi posao i klijente u IT sektoru, kako izgleda raditi u IT projektnom timu, kako izabrati najadekvatniji poslovni podel u IT preduzetništvu, kako komunicirati sa kupcima i klijentima, na koji način društvene mreže mogu da donesu zaradu, šta znači agilna metodologija u razvoju softvera itd.

Sve ovo trebalo je da pripremi naše korisnike da u narednom periodu rade na razvijanju i testiranju svojih poslovnih ideja, kako bi na narednom treningu, koji ih očekuje u septembru, naučili da ih uobliče u biznis plan.

“Danas smo ovde na jednoj od aktivnosti koju imamo u okviru projekta gde pomažemo ljudima raseljenim sa Kosova da se vrate u svoje domove. Jedan od instrumenata koji smo odlučili da izaberemo je i osposobljavanje mladih ljudi za nove, informaciono-komunikacione tehnologije” – izjavio je Gordan Velev, direktor ASB organizacije, koji je ujedno bio i jedan od predavača na treningu.

“Ovo mi je došlo kao odlična prilika za prekvalifikaciju i za sticanje novih znanja, te mogu reći da sam za ovih par meseci stekla znanja iz HTML-a, CSS-a I Java Script-a i mogu da se nadograđujem dalje”, izjavila je Bogdana Dončić, jedna od korisnica projekta i polaznica kursa koji je ASB organizovao.


Zahvaljujući projektu, najboljim polaznicima IT kurseva pored obuke za preduzetništvo na raspolaganju stoje još i dvomesečna praksa u IT kompanijama, kao i mogućnost konkurisanja za male start up donacije u vidu nabavke opreme za početak biznisa. Tako će 10 korisnika već od septembra pohađati praksu u IT kompanijama koje su članice IKT klastera centralne Srbije. Dodatno, početkom septembra biće raspisan i javni konkurs za male start up donacije na koji će moći da se prijave interno raseljena lica iz 10 opština i gradova obuhvaćenih projektom- Kragujevac, Kruševac, Kraljevo, Čačak, Vranje, Bujanovac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Aranđelovac i Raška.

Projekat je deo šireg programa pod nazivom “Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo*” a osmišljen je na pozitivnim iskustvima prethodnog sličnog projekta na kome su ASB i CenTriR, zahvaljujući EU donaciji, osnovali 10 mikro preduzeća u 7 povratničkih zajednica na Kosovu* i u njima zaposlili 38 povratnika.

Novi projekat će, najpre, otvoriti mogućnost za sertifikovanu obuku, radnu praksu i zapošljavanje 20 mladih IRL u IKT sektoru kao najbrže rastućem sektoru na globalnom i lokalnom tržišu. Potom, projektne aktivnosti će podrazumevati još i obuku, pripremu biznis planova, start-up grantove i mentoring za započinjanje privatnog posla za ukupno 90 IRL iz lokalnih samouprava koje su obuhvaćene projektom.

Program će, s jedne strane, doprineti unapređenju zapošljivosti mladih interno raseljenih lica (IRL) koji su u procesu povratka na Kosovo* u sektoru informaciono–komunikacionih tehnologija (IKT sektor) odnosno, s druge strane, aktivnom uključivanju povratnika u raspoložive državne i donatorske programe samozapošljavanja i razvoja preduzetništva. Projektne aktivnosti će se sprovoditi u 10 lokalnih samouprava–Kruševcu, Aranđelovcu, Kragujevcu, Trsteniku, Vrnjačkoj Banji, Kraljevu, Raškoj, Čačku, Bujanovcu i Vranju, u kojima prema zvaničnim podacima živi 60.636 IRL.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER