PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI

2020-02-11

Komisija za izbor korisnika na projektu “Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, donela je 10. februara 2020. godine odluku o predlog listi korisnika u okviru javnog poziva koji je bio raspisan za interno raseljena lica sa Kosova* za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme, mašina i alata za pokretanje posla u vrednosti do 2.500 evra bez PDV-a.

Predlog listu korisnika mozete pronaci OVDE

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER