PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA POVRATNIKA NA KOSOVO I METOHIJU

2020-10-01

Na okruglom stolu, koji je ASB organizovao u Biznis inovacionom centru u utorak u Kragujevcu, uz prisustvo predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, grada Kragujevca i Kruševca, predstavljeni su rezultati ostvareni na projektu Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*. Projekat je započeo u julu 2018. godine i sproveli smo ga u partnerstvu sa organizacijom CenTriR i Gradom Kruševcem uz finansijsku podršku Evropske unije kroz širi program „EU podrška održivim rešenjima za interno rasljena lica i reintegraciju povratnika” ukupne vrednosti 6 milona evra.

***

Pored informacija o projektu, njegovoj implementaciji i rezultatima, na konferenciji je bilo reči i o saradnji između javnog i civilnog sektora, ulaganjima Evropske unije u programe podrške interno raseljenim licima i povratnicima u Srbiji kao i programima Vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju namenjenim za ovu populaciju, poboljšanje njihovih uslova za život i zaposlenje.

Na tu temu, prisutnima su se obratili Gordan Velev, direktor organizacije Arbeiter Samariter Bund u Srbiji, koja implementira projekat, predstavnica Grada Kragujevca dr Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu  zaštitu, kao i zemenik gradonačelnika Kruševca Aleksandar Jovanović.

Predstavnici ASB-a, CenTriR-a i Biznis Inovacionog centra su nakon konferencije za štampu, prisutnima predstavili rezultate ove akcije.

Tokom 27- mesečne projektne implementacije pomognut je povratak 13 porodica sa ukupno 45 članova domaćinstva u opštine Kosovska Kamenica i Novo Brdo, kojima su isporučeni povratnički paketi nameštaja, bele tehnike i pokućstva za opremanje kuća, koje su im u okvirnu trajnog rešavanja stambenog pitanja izgrađene kroz programa EU RRK-5. Iste porodice su dobile i start-up grantove u vidu opreme za početak poslovanja u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja i smanjenja njihove zavisnosti od pomoći države i donatorskih organizacija.

Posebna komponenta projekta  odnosila se na ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica koja se nalaze u procesu povratka ili su zainteresovani za povratak na Kosovo* u skorijoj budućnosti. U okviru ove komponente ukupno 93 korisnika je konkurisalo svojim biznis idejama i pohađalo 3 trodnevne obuke za početak poslovanja, a za 32 korisnika sa najboljim biznis idejama izrađeni su i poslovni planovi. Takođe, dodeljeno je 56 start up grantova u vidu opreme za početak poslovanja u vrednosti od 2500 evra po korisniku, a podržane su  biznis ideje u različitim oblastima – od poljoprivredne proizvodnje, preko informaciono-komunikacionih tehnologija, pa do proizvodnje hrane, zanatski usluga i usluga pranja, čišćenja i održavanja.

Posebno značajni rezultati su postignuti u okviru komponente koja je bila namenjena unapređenju zapošljivosti mladih interno raseljenih lica u IKT sektoru.  Zahvaljujući paketima podrške dostupnim kroz naš projekat, 24 mladih je završilo tromesečne kurseve za JAVA, HTLM, CSS, JAVAScript i grafički dizajn. Nakon završnog testiranja, njih 20 je steklo sertifikat o pohađanom kursu, a 10 najboljih je pohađalo dvomesečnu praksu u IKT kompanijama kako bi stekli iskustvo rada na konkretnim projektima i upoznali se sa zahtevima konkretnih radnih pozicija. Pored navedenog, mladi su prošli i dodatnu edukaciju u oblasti start up preduzetništva i pisanja biznis planova. Njih 11 je dobilo i start up grantove u vidu opreme za svoje prve poslovne poduhvate u IT sektoru.

Projekat je realizovan u 10 gradova i opština: Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Vranje, Bujanovac, Aranđelovac, Vrnjačka Banja, Trstenik i Raška.

Prezentaciju o projektnim rezultatima možete pogledati OVDE.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER