PRELIMINARNA LISTA REDA PRVENSTVA korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”

2021-09-15

Na osnovu člana 10. pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada
komisije za izbor korisnika projekta „Socijalna inkuluzija
i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, osnovane odlukom
direktora ASB-a, od 21.04.2021. godine, na sednici komisije, održanoj 10.09.2021. godine u
Beogradu, komisija je usvojila i donela odluku o objavljivanju:
PRELIMINARNE LISTE REDA PRVENSTVA
korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u
11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška

Ceo dokument možete pogledati ili preuzeti klikom na sledeći link  Predlog liste prvenstva KFW_osnovne biznis obuke..

Projekat “Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” sprovodi se u okviru programa “Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim migrantskom krizom”, od strane ASB SEE u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao I partnerskih organizacija IDC Srbija I Forum Roma Srbije. Projekat je finansiran od strane nemačke razvojne banke – KFW.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER