Raspored radionica za februar – „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“

2021-02-18

U okviru projekta „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ pokrenute su radionice za decu i mlade na teritoriji Novog Pazara, Sjenice, Tutina i okoline ova tri grada.

Nastavni plan i program radionica pripremljen je od strane stručnjaka obrazovnog i socijalnog sistema koji su direktno odgovorni za sprovođenje radionica.

Glavni cilj radionica je pružanje obrazovne i podržavajuće uloge povratnicima radi bolje reintegracije u njihovim lokalnim zajednicama, uz podršku i široj zajednici.

Prijave za radionice  se vrše lično – Novi Pazar, kancelarija Merhamet Sandzak, Dobrosusedski klub Novi Pazar, 7 juli bb, Sjenica – zgrada Opštine Sjenica, kancelarija 26, Tutin – Dobrosusedski klub Tutin – Peštarska 2/6

Radionice su besplatne i organizuju se uz poštovanje svih propisanih pravila i procedura, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Plan radionica za FEBRUAR 2021. godine:

NOVI PAZAR

Sreda 10.02.2021.

“BROJEVI” OBRAZOVNA RADIONICA-MATEMATIKA Uzrast:1-4 razred OŠ.BIN ZAJED 11:45-14:45 1.Safija Šaćirović 2.Sabaheta Trtovac

“DA ILI NE” OBRAZOVNA RADIONICA-SRPSKI I BOSANSKI JEZIK Uzrast:1-4 razred OŠ.BIN ZAJED 1.Dragana Arsic 2.Bojana Sretenovic

Petak 12.02.2021.

“RACUNARSKE RADNJE” OBRAZOVNA RADIONICA-MATEMATIKA Uzrast:1-4 razred OŠ.BIN ZAJED 12:45-15:45 1.Safija Šaćirović 2.Sabaheta Trtovac

“MOJA BAJKA” OBRAZOVNA RADIONICA-SRPSKI I BOSANSKI JEZIK Uzrast:1-4 razred OŠ.BIN ZAJED 1.Dragana Arsic

Subota 13.02.2021.

“VOLIM GLUMU” OBRAZOVNA RADIONICA Srpski/bosanski jezik Dobrosusedski klub,16h
1. Elma Zukorlić-Demirović 2.Benjamin Dacic

“VRŠNJAČKI MEDIJATORI-– Komunikacija, šta je to? INFORMATIVNA RADIONICA Dobrosusedski klub,12h-15h Uzrast: 7-15 1.Haris Imamović 2.Ilda Mehović

“READING TALES” OBRAZOVNA RADIONICA Engleski jezik Dobrosusedski klub,15h
1. Ajša Bahović Latifović 2. Kanita Višnjić

„PIRAMIDE, ELEMENTI PIRAMIDE.“ OBRAZOVNA RADIONICA Matematika EDUCO CENTAR ,12:30h Uzrast:5-8 1.Kenan Tmušić 2.Tarik Zilkic

Nedelja 14.02.2021. godine

,,CIRKULATORNI SISTEM” BIOLOGIJA Dobrosusedski klub, 10h-13h Uzrast: Osnovnoškolski 1. Senida Hajdarević 2. Azra Mavrić

“FAMOUS ANGLO-AMERICAN WRITERS” OBRAZOVNA RADIONICA
Engleski jezik, Dobrosusedski klub,13h-16h 1. Ajša Bahović Latifović 2. Kanita Višnjić

“RAD SA TEKSTOM, GOLD I NEON EFEKAT” OBRAZOVNA RADIONICA-GRAFIČKI DIZAJN TEKSTILNA ŠKOLA 14H Uzrast; srednjoskolci 1.Rijalda Novalić 2.Kemal Malicevic

Četvrtak 18.02.2021.

,,BOLESTI ZAVISNOSTI“ EDUKATIVNA RADIONICA Uzrast:Srednjoskolci zavrsnih godina i studenti Dobrosusedski klub Novi Pazar 1.Bosko Mihailovic 2. Samir Dražanin

Subota 20.02.2021.

“VOLIM KNJIGU – IDEM U BIBLIOTEKU” OBRAZOVNA RADIONICA Srpski/bosanski jezik
Dobrosusedski klub,16h 1. Elma Zukorlić-Demirović 2.Benjamin Dacic

“VRŠNJAČKI MEDIJATORI-– Komunikacija bez stresa: asertivna, agresivna i pasivna INFORMATIVNA RADIONICA Dobrosusedski klub,12h-15h Uzrast: 7-15 1.Haris Imamović 2.Ilda Mehović

“ŽIVOTINJE” OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,15h
Uzrast:5-8 1.Amra Hajdarević 2.Haris Zilkić

“MNOGOUGAO.“ OBRAZOVNA RADIONICA
Matematika EDUCO CENTAR ,12:30h Uzrast:5-8 1.Kenan Tmušić 2.Tarik Zilkic

Nedelja 21.02.2021.

“SISTEM ZA IZLUCIVANJE” BIOLOGIJA BIOLOGIJA Dobrosusedski klub, 11h-13h Uzrast: Osnovnoškolski 1. Senida Hajdarević 2. Azra Mavrić

“OVO JE MOJ PRIJATELJ” OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,14h Uzrast:5-8 1.Amra Hajdarević 2.Haris Zilkić

“IZRADA LOGA” OBRAZOVNA RADIONICA-GRAFIČKI DIZAJN TEKSTILNA ŠKOLA 14H Uzrast; srednjoskolci 1.Rijalda Novalić 2.Kemal Malicevic

TUTIN

Nedelja, 07.02.2021.

“DIE DEUTSCH/ SERBISCHE KULTUR” OBRAZOVNA RADIONICA Nemački jezik Dobrosusedski klub,15h Uzrast:od 4 do 8.razreda 1.Eldina Curić 2.Elmina Hot

Sreda 10.02.2021.

“RAZLIKA IZMEĐU BILJNE I ŽIVOTINJSKE ĆELIJE” OBRAZOVNA RADIONICA Biologija
Koniče,11h Uzrast: Osnovna škola 1. Curić Melisa 2. Curić Mithad

Četvrtak 11.02.2021.

“POSETA ZANATSKIH RADNJI” OBRAZOVNA RADIONICA Pomoć pri izradi domaćih zadataka Dobrosusedski klub,17h Uzrast: od 7-11 1. Samir Fetahović 2. Selma Pepić

Petak, 12.02.2021.

“EDUKACIJA POVRATNIKA U CILJU PRIPREME DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DONACIJE ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA KROZ DODELU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA” INFORMATIVNA RADIONICA Uzrast:Odrasli Dobrosusedski klub Tutinu 10h 1.Emira Batilović 2.Merima Batilović

“PRESENT SIMPLE” OBRAZOVNA RADIONICA Engleski Dobrosusedski klub,16h-19h
Uzrast:odrasli, osnovci 1.Dženana Numanović 2.Enisa Čelić

Subota, 13.02.2021.

“ELEKTRIČNE POJAVE U ATMOSFERI” OBRAZOVNA RADIONICA Fizika-Matematika
Dobrosusedski klub,13h Uzrast: od 7 godina 1. Nermina Sejdović 2. Nihad Sejdović

Nedelja, 14.02.2021.

“NOMEN” OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,12h Uzrast:Srednjoškolci i studenti 1.Amina Čuljević 2.Senida Derdemez

“DIE WIEDERHOLUNG” OBRAZOVNA RADIONICA Nemački jezik
Dobrosusedski klub,15h Uzrast:od 4 do 8.razreda 1.Eldina Curić 2.Elmina Hot

Sreda, 17.02.2021.

“NERVNI SISTEM” OBRAZOVNA RADIONICA Biologija Dobrosusedski klub, 11h Uzrast: Osnovna škola 1. Curić Melisa 2. Curić Mithad

Četvrtak, 18.02.2021.

“DOGOVORIĆU SE SA DRUGARIMA ŠTA ĆEMO VEŽBATI NA RADIONICI” OBRAZOVNA RADIONICA Pomoć pri izradi domaćih zadataka Dobrosusedski klub,17h Uzrast: od 7-11 1. Samir Fetahović 2. Selma Pepić

Petak, 19.02.2021.

“EDUKACIJA POVRATNIKA U CILJU PRIPREME DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DONACIJE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE DODELOM MONTAŽNE KUĆE ILI STANA U STAMBENIM JEDINICAMA SOCIJALNE ZAŠTITE” INFORMATIVNA RADIONICA Uzrast:Odrasli Dobrosusedski klub Tutinu 10h 1.Emira Batilović 2.Merima Batilović

“COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS” OBRAZOVNA RADIONICA Engleski Dobrosusedski klub,16h-19h Uzrast:odrasli, osnovci 1.Dženana Numanović 2.Enisa Čelić

Subota, 20.02.2021.

“KAKO RADE ADAPTACIJE” OBRAZOVNA RADIONICA Fizika-Matematika Dobrosusedski klub,13h Uzrast: od 7 godina 1. Nermina Sejdović 2. Nihad Sejdović

Nedelja, 21.02.2021.

“FAMILILLIE UND FREUNDE” OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,13h Uzrast:Srednjoškolci i studenti 1.Amina Čuljević 2.Senida Derdemez

SJENICA

Sreda, 10.02.2021.

“UGAO” Matematika, OBRAZOVNA RADIONICA, Dobrosusedski klub, 11-14h Uzrast: od 10-14 godina. 1. Senad Ajdinović 2. Ilda Puljić

Subota, 13.02.2021.

“KRETANJE TELA POD UTICAJEM SILE ZEMLJINE TEŽE” FIZIKA, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusesdski klub, 12-15h. Uzrast: od 10 do 18 godina. 1.Dzenita Pušina Hamidović 2.Gorica Babić

“LES PRONOMS PERSONNELS LES PRONOMS TONIQUE” Francuski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 12-15h. Uzrast: Predškolci i od 1.-8 raz. 1. Melisa Gičević 2. Halida Dzeko

Nedelja, 14.02.2021.

“ELEKTRIČNA STRUJA” FIZIKA, OBRAZOVNA RADIONICA” Dobrosusesdski klub, 12-15h.
Uzrast: od 10 do 18 godina. 1.Dzenita Pušina Hamidović 2.Gorica Babić

“LES ADJECTIFS POSSESSIFS” Francuski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 12-15h. Uzrast: Predškolci i od 1.-8 raz. 1. Melisa Gičević 2. Halida Dzeko

Utorak, 16.02.2021.

“HOLIDAY” Engleski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 18h-21h Uzrast: od 7-14 godina. 1. Seada Turković 2. Vedat Muminović

Sreda, 17.02.2021.

“PISANJE KNJIŽEVNIH PRIKAZA” Obrazovne radionice-srpski i bosanski jezik. Dobrosusedski klub, 15h Uzrast: od 4 do 18 godina 1.Ajla Selimović 2. Valida Hodzić

“OPERACIJA SA RACIONALNIM BROJEVIMA” Matematika, OBRAZOVNA RADIONICA, Dobrosusedski klub, 11-14h Uzrast: od 10-14 godina. 1. Senad Ajdinović 2. Ilda Puljić

“HOLIDAY (WINTER SPORTS)” Engleski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 18h-21h Uzrast: od 7-14 godina. 1. Seada Turković 2. Vedat Muminović

Subota, 20.02.2021.

“BIOLOGIJA: SISTEMI ORGANA ZA DISANJE I VARENJE KOD ŽIVOTINJA” HEMIJA: RASTVORLJIVOST” Obrazovne radionice-biologija i hemija. Dobrosusedski klub, 10-13h
Uzrast: od 5 do 8 razreda, 1. Elida Zekić 2. Anida Prelić

“SPELLING” Engleski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 13-16h.
Uzrast: od 6-10 godina. 1.Milena Petrović 2.Senida Bronja.

“HOMOGENA SMESA” OBRAZOVNA RADIONICA-HEMIJA Dobrosusedski klub, 17-20h
Uzrast:10-14 godina. 1. Snezana Konatar 2.Berna Mujezinović

Nedelja, 21.02.2021.

“BIOLOGIJA: SISTEMI ORGANA ZA CIRKULACIJU I IZLUČIVANJE KOD ŽIVOTINJA” HEMIJA: RASTVORI” Obrazovne radionice-biologija i hemija. Dobrosusedski klub, 10-13h Uzrast: od 5 do 8 razreda, 1. Elida Zekić 2. Anida Prelić

“ADJECTIVES” Engleski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 13-16h.
Uzrast: od 6-10 godina. 1.Milena Petrović 2.Senida Bronja.

“HETEROGENA SMESA” OBRAZOVNA RADIONICA-HEMIJA Dobrosusedski klub, 16-19h Uzrast:10-14 godina. 1. Snezana Konatar 2.Berna Mujezinović

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER