Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji – rezultati prve godine projekta

2021-01-12

Tokom prve godine trajanja projekta “Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” otvorena su tri dobrosusedska kluba – Novi Pazar, Sjenica i Tutin u kojima su se odvijale psihosocijalne radionice, pravna savetovanja i biznis obuke u okviru projekta.

1.426 dece, mladih i odraslih prisustvovalo je radionicama. Deca iz povratničke populacije, ali I domicilnog stanovništva, pratila su obrazovne i kreativne radionice kao podršku u savladavanju školskog gradiva. Formirane su umetničke sekcije i redovni časovi stranih jezika. U okviru biznis obuka 102 korisnika je prošlo edukaciju za pripremu biznis plana, osnove preduzetništva i vođenje sopstvenog posla što je za rezultat imalo 47 pripremljenih biznis planova za korisnike početnih grantova.

Više od 626 korisničkih porodica dobilo je pravnu podršku predviđenu projektom, kako bi uspeli da prikupe neophodnu dokumentaciju i ostvare svoja prava predviđena povratničkim statusom.

Korisnici, kao i šira populacija redovno su informisani o aktivnostima u okviru projekta kao i podršci koju mogu ostvariti.

Izuzetnom saradnjom ostvarenom između partnera na projektu prevaziđena su očekivanja predviđena za prvu godinu trajanja projekta i stvoreni odlični uslovi za nastavak aktivnosti u 2021. godini.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER