RE!NTEGRACIJA: JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA MERE 2. – EKONOMSKA PODRŠKA

2020-05-18

Komisija za odabir korisnika projekta „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“,  raspisuje:

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA  MERE 2. – EKONOMSKA PODRŠKA

Izabrani korisnici Projekta stiču pravo na podršku definisanu Projektom „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ finansiranom od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ)

Podrška predviđena Projektom obuhvata:

Mera 2 – Ekonomska podrška za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja opsega sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje zahvaljujući edukaciji iz oblasti finansija, strateškog planiranja, organizacionog razvoja ili marketinga. Ekonomska podrška obuhvata sledeće mere, u skladu sa Projektom:

2.1. Implementacija biznis treniga;

2.2. Subvencije za mere ostvarivanja prihoda za povratnike;

2.3. Kontinuirane obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju;

2.4. Biznis podrška, savetovanje i monitoring;

Tekst Javnih poziva, uputstvo , obrazac za prijavu i prateću dokumentaciju možete preuzeti na sledećim linkovima:

Javni poziv, Mera 2. – Ekonomska podrška, dokumenta:

1. JAVNI POZIV – MERA 2 – Ekonomska podrška_RE!NTEGRACIJA

2. PM2-EP_Prijava na Javni poziv_Mera 2 – Ekonomska podrška_RE!NTEGRACIJA

3. SM2-EP_Saglasnost za obradu podataka o ličnosti_RE!NTEGRACIJA

4. Izjava o povratničkom statusu_Mera 2 – Ekonomska podrška_RE!NTEGRACIJA

5. Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini_Mera 2 – Ekonomska podrška_RE!NTEGRACIJA

6. Izjava o nezaposlenosti_Mera 2 – Ekonomska podrška_RE!NTEGRACIJA

RACIJA

Prijava za podršku u okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se lično, u kancelarijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka (SEDA), u Novom Pazaru, na adresi 7. juli bb, u Tutinu, na adresi Pešterska 2/6, i u zgradi opštine Sjenica, adresa Kralja Petra I 10, kancelarija br.26.

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD PONEDELJKA, 27. aprila 2020. godine, i traje do 29. maja 2020. godine.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER