Svečana dodela ugovora poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

2023-03-28

“Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”

U utorak, 28.03.2022. godine u Galeriji Kulturnog centra Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, sa početkom od 11:00 časova održana je konferencija uručivanja ugovora o dodeli subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima, u okviru projekta REINTEGRACIJA II.

Za ukupno 10 firmi odobreno je 20 subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica, u vrednosti od 3.750.00 eura po radnom mestu. Tačnije, kroz subvenicje će biti zaposleno ukupno 20 nezaposlenih lica, a ukupna vrednost odobrenih sredstva je 75.000,00 eura. Sredstva su namenjena za nabavku opreme, mašina i materijala za proširivanje obima proizvodnje i usluga. Među nezaposlenim licima koja su kroz ovaj program prošla zaposleno je čak 15 žena.

U narednom periodu, očekuje nas još dva ovakva javna poziva za poslodavce i nezaposlena lica, a ukupna sredstva koja će biti namenjena firmama za zapošljavanje novih radnika, a namenjena sredstva iznose 75.000,00 eura. Kroz ovaj program očekuje se zapošljavanje, na ugovor o radu, još najmanje 20 nezaposlenih lica. Takođe, u okviru projekta planirana su sredstva za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 90.000,00 eura, a očekujemo da tim sredstvima oko 30 lica pokrene svoj biznis.

U Dobrosusedskom klubu Novi Pazar na adresi 7 juli bb organizuju se inkluzivne radionice za decu i mlade i trajaće do kraja projekta – april 2025. godine.

Ovo je treća godina implementacije projekta, a prethodni projekat „Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ obuhvatio je više od 1.900 dece i mladih koji su bili polaznici 900 radionica, dodeljeno je 98 grantova za samozapošljavanje uz 270 obuka za otpočinjanje sopstvenog posla.

Ukupna vrednost projekta za Grad Novi Pazar iznosi 310.000,00 eura. Informacije o projektnim aktivnostima, otvorenim konkursima i drugo su dostupne na sajtu projekta – www.reintegracija.net, ali i Grada Novog Pazara, partnerskih organizacija i udruženja Merhamet Sandžak kao i Regionalne razvojne agencije SEDA.

Nosilac projekta je ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje do aprila 2025. godine.

Za više informacija o projektu i aktivnostima, molimo Vas da se obratite

 Marini Velev, koordinatorki komunikacija na projektu „Reintegracija 2“ ([email protected])

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER