JAVNI POZIV za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 12 opština u Srbiji”

2023-03-06

Na osnovu člana 5, 6, 7, 8 i 9. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 12 opština u Srbiji” (u daljem tekstu Pravilnik), Komisija za izbor Korisnika projekta Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 12 opština u Srbiji”, osnovana odlukom direktora ASB-a, od 01.02.2023. godine (u daljem tekstu: Komisija) na sednici Komisije, održanoj 06.02.2023. godine u Beogradu, usvojila je i donela odluku o objavljivanju:

JAVNOG POZIVA

za izbor korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 12 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška

Ovaj Javni poziv objavljuje se u okviru projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 12 opština u Srbiji” koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i nemačka organizacija Udruženje samarićanskih radnika (ASB) u saradnji sa korisničkim lokalnim samoupravama Šid, Bujanovac, Leskovac, Vladičin Han i Vranje. Projekat finansira nemačka razvojna banka KWF (u daljem tekstu: „Donator“) u okviru programa „Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim izbegličkom krizom“.

Sve detalje vezane za javni poziv i prateću dokumentaciju preuzmite na linkovima ispod:

JAVNI POZIV-MERA 1

Prijave po gradovima/opštinama:

BU-PM1-SP_Prijava-na-Javni-poziv_Mera-2-Ekonomska podrska 

HAN-PM1-SP_Prijava-na-Javni-poziv_Mera-2-Ekonomska podrska

LE-PM1-SP_Prijava-na-Javni-poziv_Mera-2-Ekonomska podrska

SID-PM1-SP_Prijava-na-Javni-poziv_Mera-2-Ekonomska podrska

VR-PM1-SP_Prijava-na-Javni-poziv_Mera-2-Ekonomska podrska

Prateća dokumentacija:

Izjava-o-nezaposlenosti_Mera-1-Ekonomska-podrska

Izjava-o-povratnickom-statusu_Mera-1-Ekonomska-podrska

Izjava-o-pripadnosti-romskoj-nacionalnoj-manjini_Mera-2-Ekonomska-podrska

Saglasnost za maloletna lica

SM1-EP_Saglasnost-za-obradu-podataka-o-licnosti

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 06.03.2023. godine, i traje do 06.04.2023. godine.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER