JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova – Beočin

2022-09-12

Na osnovu prepoznatih potreba socijalno ugroženih lica na teritoriji opštine Beočin i opredeljenosti opštine da uzme učešće u projektu koji sprovodi Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), a finansira nemačko Ministarstvo spoljnih poslova, u okviru projekta “Podrška u zapošljavanju i tehnička podrška za Rome i romske organizacije u Srbiji”, a pozivajući se na sporazum o saradnji broj SRB2203-004, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova ugroženim porodicama, obrazovana rešenjem direktora ASB za Srbiju, dana 12.09.2022. objavljuje Javni poziv sa pratećom dokumentacijom neophodnom za učešće na konkursu.

Javni poziv i prateću dokumentaciju za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova možete preuzeti na linkovima ispod:

Javni poziv SRB2203 Beočin

Obrazac prijave SRB2203 Beocin v4

Izjava_o_pripadnosti_RNM

Izjava_за_Povratnike

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER