Javni poziv za samozapošljavanje, Dimitrovgrad – Reintegracija II

2022-11-21

Komisija za izbor korisnika projekta, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova, dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku plastenika i pripadajuće opreme za otpočinjanje sopstvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i monitoring.

Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 21.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, preko pisarnice opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18.320 Dimitrovgrad (kontakt osoba Saša  Mančev – kancelarija Klera), najkasnije do 06.12.2022. do 15:00h.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER