KONAČNA LISTA korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška

2021-11-26

Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta„Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, osnovanoj odlukom direktora ASB-a, od 21.04.2021. godine, na sednici Komisije, održanoj 26.11.2021. godine u Beogradu, usvojena je i doneta odluka o objavljivanju:

                                                          KONAČNE LISTE

korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška

 

Utvrđuje se Konačna lista korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška, za početno i stručno obrazovanje (VET):

 

1 AnaMarija Nadj Selvenji Beočin 120
2 Vanja Drmaku Beočin 120
3 Jelena Kamešničanin Beočin 110
4 Hasima Ramić Beočin 110
5 Šakira Morina Beočin 110
6 Dulferija Diljaj Beočin 110
7 Emina Stojković Beočin 110
8 Ašim Karamanović Bujanovac 100
9 Sabina Drmaku Beočin 100
10 Rešat Bajrami Bujanovac 90
11 Manuel Zenuni Bujanovac 90
12 Bajram Selimović Bujanovac 90
13 Kristijan Rašitović Bujanovac 90
14 Senad Ismaili Bujanovac 90
15 Sead Idić Bujanovac 90
16 Senada Aguši Bujanovac 90
17 Rahman Osmani Bujanovac 90
18 Senat Šerifović Bujanovac 90
19 Aldijana Elezović Bujanovac 90
20 Selinda Demirović Bujanovac 90
21 Šašivari Bajram Bujanovac 90
22 Ređep Šerifi Bujanovac 90
23 Alen Azizi Bujanovac 90
24 Sanita Karamanović Bujanovac 90
25 Jasmina Silistarević Vranje 90
26 Ana Šainoivć Vranje 90
27 Valson Mamutović Vranje 90
28 Brigita Kekenj Subotica 90
29 Saša Šaćirović Surdulica 90
30 Leonardo Demirović Surdulica 90
31 Aleksandar Zejnulović Surdulica 90
32 Nadica Fejzić Surdulica 90
33 Mestan Rutić Surdulica 90
34 Jusuf Bajramović Surdulica 90
35 Aleksandra Barjamović Surdulica 90
36 Nataliaj Raimović Surdulica 90
37 Sabina Ališanović Surdulica 90
38 Natalija Destanović Surdulica 90
39 Staniša Asanović Surdulica 90
40 Dzesika Destanović Surdulica 90
41 Edvin Zejnulović Surdulica 90
42 Karamani Saćip Beočin 90
43 Dejković Marko Surdulica 90
44 Skender Demiri Bujanovac 90
45 Erika Šišković Vranje 90
46 Kristina Ajzanović Leskovac 90
47 Mamudija Ajvazović Leskovac 90
48 Igor Alisanović Leskovac 90
49 Dene Ališanović Leskovac 90
50 Bekrija Malićević Selimović Leskovac 90
51 Edvin Dermaku Beočin 90
52 Elvin Dermaku Beočin 90
53 Janković Zoran Aleksandrovac 90
54 Ašim Rama Aleksandrovac 90
55 Erđan Rama Aleksandrovac 90
56 Letisija Asan Subotica 90
57 Anastasija Asan Subotica 90
58 Elma Dermaku Bujanovac 90
59 Fida Muharemović Bujanovac 90
60 Sunita Demiri Bujanovac 90
61 Milica Nedeljković Vranje 90
62 Milica Ilić Vranje 90
63 Suzana Jergić Šid 90
64 Sanela Stanković Šid 90
65 Jeta Demirović Leskovac 90
66 Soja Jašarević Leskovac 90
67 Aiša Mustafić Surdulica 90
68 Aleksandra Stojanović Vranje 90
69 Slobodan Bajramović Vranje 90
70 Mihael Ilić Vranje 90
71 Ivana Ristić Bujanovac 90
72 Tereza Jašarević Bujanovac 90
73 Elvira Selimović Vranje 90
74 Simona Šabanović Leskovac 90
75 Tamara Dumitrović Šid 90
76 Emilija Dumitrović Šid 90
77 Senidor Zenuni Bujanovac 80
78 Edmond Iseni Bujanovac 80
79 Enis Ajeti Bujanovac 80
80 Stefan Kurtić Leskovac 80
81 Danijel Demirović Vranjska Banja 70
82 Miroslav Malićević Selimović Leskovac 70
83 Nijaz Salihi Bujanovac 70
84 Dzemailj Duljaj Bujanovac 70
85 Tair Salihi Bujanovac 70
86 Selver Aćifi Bujanovac 70
87 Stefan Stojanović Leskovac 70
88 Ivan Durmišević Leskovac 70
89 Isidor Ajdinović Surdulica 70
90 Adrijano Đemailji Subotica 70
91 Enis Abaz Subotica 70
92 Santijan Asanović Vranjska Banja 70
93 Srđan Jovanović Vranje 70
94 Brankica Jovanović Vranje 70
95 Martin Iseni Bujanovac 70
96 Kasida Arifi Bujanovac 70
97 Selistar Demirović Vranje 70
98 Adil Zymberi Bujanovac 70
99 Mileva Ramčić Bujanovac 60
100 Andrijana Veljković Bujanovac 60

 

Na Konačnu listu korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja konačne liste na oglasnim tablama opština Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje, kao i na sajtovima FRS-a, IDC-a i ASB-a.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd ili preko kancelarije FRS-a, Ul. Vojvode Dobrnjca 30/8, 11000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru.

Nakon razmatranja eventualnih prigovora od strane podnosilaca prijava, Komisija donosi Odluku o dodeli podrške kroz obezbeđivanje treninga

Predsednik komisije

 

Gordan Velev

 

Ovaj elektronski dokument je punovažan bez potpisa i pečata.

 

Preuzmite ceo dokument klikom na link  Konačna lista

.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER