P O Z I V za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za otpočinjanje posla u vidu opreme, mašina alata

2015-01-27

Pozivamo povratnike iz Srbije, interno raseljena lica unutar teritorije Kosova* i pripadnike nevećinskih zajednica u sledećim opštinama: Istok, Klina, Priština – Gračanica, Novo Brdo, Orahovac, Štrpce, Peć, Kosovska Kamenica – Ranilug, Gnjilane – Parteš i Uroševac  koji ispunjavaju uslove za dodelu bespovratnih sredstava za otpočinjanje posla u vidu opreme, mašina i alata da podnesu prijavu. 

OTVARANJE POZIVA: 02 februar 2015.

Preuzimanje dokumentacije: Celokupnu dokumentaciju u vezi ovog Poziva uključujući uputstvo za podnošenje prijava, obrazac za prijavu i druga dokumenta možete preuzeti od 02. Februara 2015. godine na sledećim mestima:

1) u Opštinama Istok, Klina, Priština – Gračanica, Novo Brdo, Orahovac, Štrpce, Peć, Kosovska Kamenica – Ranilug, Gnjilane –  Parteš i Uroševac

2) na web sajtu ASB-a

3) u ASB kancelariji Prizren, Josip Rela 1, 20000 Prizren, +381 (0)29 23 27 36.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: 02. mart 2015. u 15.00 časova

 Podnošenje prijave: Prijave sa potpunom dokumentacijom treba dostaviti na adresu

ASB – kancelarija Prizren, Josip Rela 1, 20000 Prizren

 

SVA PITANJA U VEZI SA PROCEDUROM PRIJAVLJIVANJA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MOŽETE POSTAVITI TOKOM JAVNIH PREZENTACIJA

Datum vreme opština Mesto održavanja prezentacije
sreda28.01.2015. 10.00 Ranilug / Dobrovce Dobrovce
12.30 Gnjilane Dom kulture Šilovo
14.30 Parteš / Pasijane Kosovska opština Parteš
četvrtak
29.01.2015.
10.00 Štrpce Restoran ČAIR (u centru Štrpca)
14.00 Orahovac / Velika Hoča Sala Novog Doma kulture Velika Hoča
petak30.01.2015. 9.30 Peć /Goraždevac Mesna zajednica u Goraždevcu
12.30 Istok /Osojane Osnovna škola “RADOŠ TOŠIĆ” Osojane
15.00 Klina Velika sala , Kosovska opština Klina
utorak03.02.2015. 10.00 Gračanica Dom kulture Gračanica
13.00 Novo Brdo Osnovna škola “Miladin Popović” – Bostane
15.00 Kosovska Kamenica Dom Kulture Kosovska Kamenica

Kompletan poziv i detaljne informacije možete preuzeti OVDE

Ovde mozete preuzeti pojasnjenje. >>>

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER