Pomoć u opremi za otpočinjanje poslova

2015-02-11

Podrška EU i ASB održivom povratku na Kosovo i Metohiju

Nemčka nevladina organizacija ASB(Arbeiter-Samariter-Bund) poziva zainteresovana raseljena lica i pripadnike drugih nevećinskih zajednica u opštinama Istok, Klina, Priština-Gračanica, Novo Brdo, Orahovac, Štrpce, Peć, Kosovska Kamenica-Ranilug i Uroševac da se jave za dodelu grantova u vidu opreme za otpočinjanja nekog posla. Rok za prijavu mesec dana, od 2. Februara do 2. Marta. Kancelarija u Beogradu i Prizrenu. >>>

 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER