PRELIMINARNA LISTA REDA PRVENSTVA korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška

2021-11-10

Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta, Komisija za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, osnovana odlukom direktora ASB-a, od 21.04.2021. godine, na sednici Komisije, održanoj 10.11.2021. godine u Beogradu, usvojila je i donela odluku o objavljivanju:

PRELIMINARNE LISTA REDA PRVENSTVA korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška.

Ceo dokument sa listom korisnika možete preuzeti klikom na sledeći link Predlog liste prvenstva 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER