PRELIMINARNE LISTE REDA PRVENSTVA korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 12 opština u Srbiji”

2023-04-28

Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta, Komisija za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 12 opština u Srbiji”, osnovana odlukom direktora ASB-a, od 01.02.2023. godine, na sednici Komisije, održanoj 20.04.2023. godine u Beogradu, usvojila je i donela odluku o objavljivanju:

PRELIMINARNE LISTE REDA PRVENSTVA

korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 12 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška za opštine Bujanovac, Vranje, Leskovac, Šid i Vladičin Han.

U nastavku, klikom na link za svaku opštinu, možete preuzeti liste.

BUJANOVAC_ Preliminarna lista prvenstva KFW_osnovne biznis obuke

LESKOVAC_Preliminarna liste prvenstva KFW_osnovne biznis obuke

ŠID_ Preliminarna liste prvenstva KFW_osnovne biznis obuke

VLADIČIN HAN_ Preliminarna liste prvenstva KFW_osnovne biznis obuke

VRANJE_ Preliminarna liste prvenstva KFW_osnovne biznis obuke

 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER