Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta – Novi Pazar

2023-01-19

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje kod poznatog poslodavca. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Pravo na učestvovanje u Programu zapošljavanja kod poznatog poslodavca imaju nezaposlena lica -povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Novog Pazara, kao i druga lica – pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Novog Pazara, a koji se nalaze u socio-ekonomskoj potrebi i podrška im je neophodna za poboljšanje njihovih uslova života, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru Projekta. Nezaposlena lica zainteresovana za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru ovog javnog poziva, mogu konkurisati za sledeća radno mesto: RADNIK U PROIZVODNJI sa stečenim 4. stepenom srednje stručne spreme.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7. Juli bb, najkasnije do petka 03.02.2023. do 15:00h.

Izjava-o-nezaposlenosti_REINTEGRACIJA-II

Izjava-o-povratnickom-statusu_REINTEGRACIJA-II

Izjava-o-pripadnosti-Romskoj-nacionalnoj-manjnin_REINTEGRACIJA-II

JAVNI-POZIV-NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA-II.Novi-Pazar

Prijava-na-javni-poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA-II

Saglasnost-na-obradu-podataka-o-licnosti_REINTEGRACIJA

 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER