Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiju Anketiranje povratnika – promena u aktivnosti

2020-03-16

Saopštenje

U skladu sa novonastalom situacijom, anketiranje u okviru projekta Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiju će se u narednom periodu obavljati putem telefona i e-mail prepiske. Anketiranje predstavlja aktivnost u okviru koje se prikupljaju informacije za što preciznije utvrđivanje potreba korisnika na terenu.

Pozivamo sve povratnike da se jave na sledeće brojeve telefona i e-mail adrese kako bi se informisali o aktivnostima u okviru projekta i popunili upitnike.

Prikupljanje informacija kroz upitnike vrši Re!ntegrate tim:

  1. Senida Hajdarević, 063/82 57 655, e-mail:[email protected]  
  2. Azra Mavrić, 064/488 35 52, e-mail:  [email protected]
  3. Enes Hukić, 060/0307 315, e-mail: [email protected]
  4. Fazila Ferizovic, 062/8428 242, e-mail: [email protected]
  5. Anida Mujović, 064/8096 799, 020/741-633

Projekat je finansiran sredstvima Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) – nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje naredne dve godine.

Nosilac projekta je Arbeiter-Samariter-Bund (ASB Serbia), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a partneri na projektu su grad Novi Pazaropština Sjenica, opština Tutin, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet – Sandžak. 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER