ASB SEE work adjusted to COVID19 crisis

2020-03-16

Dear friends and partners,
Due to unforeseen developments with the COVID19 crisis, ASB SEE offices in Sarajevo, Prizren and Belgrade will be working with adjusted working hours until the further notice.

For all specific issues you can contact responsible managers or directly the country offices.

In solidarity,

ASB SEE

Dragi prijatelji i partneri,

Zbog specifičnog razvoja situacije u vezi COVID19 krize, ASB SEE kancelarije u Sarajevu, Prizrenu i Beogradu će raditi sa prilagođenim radnim vremenom u narednom periodu.

Za sva konkretna pitanja i dalje možete kontaktirati odgovorne projekt menadžere ili nacionalne kancelarije direktno.

Solidarni pozdravi,

ASB SEE

Të dashur miq dhe partnerë,

Për shkak të zhvillimit të paparashikuar me krizën COVID19, zyrat e ASB SEE në Sarajevë, Prizren dhe Beograd do të punojnë me kapacitet të kufizuar deri në njoftimin e mëtutjeshëm.

Për të gjitha çështjet specifike mund të kontaktoni menaxherët përgjegjës ose direkt zyrat e vendit.

Në solidaritet,

ASB SEEAll additional information can be obtained by:

E mail [email protected] ; [email protected]; [email protected]

Facebook page https://www.facebook.com/asb.see

Twitter Page https://twitter.com/asb_see

ASB SEE Team

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER