JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA NABAVKU I DODELU EKONOMSKIH GRANTOVA U SRBIJI

2020-07-07

Na osnovu prepoznatih potreba socijalno ugroženih lica u opštinama Kruševac, Čoka, Bela Palanka i Lučani, kao I opredeljenosti ovih opština da uzmu učešće u projektu koji sprovodi Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), a finansira Nemačko ministarstvo spoljnih poslova : “Više socijalnog kroz više ekonomskog- Socijalno-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama i lokalnim pružaocima socijalnih usluga u 4 projektne opštine u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelue konomskih grantova ugroženim porodicama, obrazovana rešenjem direktora ASB za Srbiju, dana 07.07.2020. objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova.

***

Sve informacije vezano za konkurisanje na ovaj javni poziv kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu, možete preuzeti na sledećim linkovima:

Opština Kruševac

Opština Bela Palanka

Opština Čoka

Opština Lučani

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER