PREDLOG LISTA ZA UČESNIKE IKT OBUKA

2019-04-22

Komisija za odabir korisnika, informativnih poseta, seminara za razvoj poslovanja i prakse u preduzećima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, koju čine predstavnici CenTriR-a, ASB-a i Razvojnog biznis centra Kragujevac, 9. aprila 2019. godine donela je odluku o listi kandidata/kinja koji su prošli administrativnu proveru u okviru javnog poziva za učešće u programu obuka za rad u IKT sektroru.

Uslovi koje su kandidati/kinje morali da zadovolje u okviru prve faze odabira koja se odnosi na administrativnu proveru prijava su: da je popunjena i potpisana prijava predata u roku, da su dostavljeni CV i motivaciono pismo, da su dostavljene kopije lične karte i legitimacije interno raseljenog lica, da su dostavljeni popunjeni i potpisani obrasci koji se odnose na izjavu da korisnici nisu bili asistirani i da su saglasni na obradu podataka o ličnosti, da imaju između 18 i 30 godina i da imaju najmanje završenu četvorogodišnju srednju školu.

Lista kandidata koji su zadovoljili gore navedene uslove dostupna je OVDE.

Predlog lista za učesnike IKT obuke može se preuzeti OVDE

Program obuka za rad u IKT sektoru spovodi se u okviru projekta ‘‘Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*” koji finansira Evropska unija.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER