RE!NTEGRACIJA: JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA MERE 1. – SOCIJALNA PODRŠKA

2020-05-18

Komisija za odabir korisnika projekta „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, raspisuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA MERE1. – SOCIJALNA PODRŠKA 

Izabrani korisnici Projekta stiču pravo na podršku definisanu Projektom „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ finansiranom od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ)

Podrška predviđena Projektom obuhvata:

Mera 1 – Socijalna podrška namenjena je prvenstveno deci, omladini i ženskoj populaciji kako bi kroz programe psihosocijalne podrške postigli viši nivo društvene integracije. Socijalna podrška obuhvata sledeće mere, u skladu sa Projektom:

  • Psiho-socijalna / obrazovna podrška (700 korisnika);
  • Dobrosusedski klubovi;
  • Inkluzija u kulturni i javni život lokalne zajednice;
  • Pravna podrška.

Tekst Javnog poziva, uputstvo , obrazac za prijavu i prateću dokumentaciju možete preuzeti na sledećim linkovima:

Javni poziv, Mera 1. – Socijalna podrška, dokumenta:

1. JAVNI POZIV – MERA 1 – Socijalna podrška_RE!NTEGRACIJA

2. PM1-SP_Prijava na Javni poziv za rad u inkluzivnom timu_RE!NTEGRACIJA

3. SM1-SP_Saglasnost za obradu podataka o ličnosti_RE!NTEGRACIJA

4. Izjava o povratničkom statusu_Mera 1 – Socijalna podrška_RE!NTEGRACIJA

5. Saglasnost roditelja da maloletno lice pohađa psihosocijalne radionice_RE!NTEG

Prijava za podršku u okviru Mere 1 – Socijalna podrška, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se lično, u kancelariji Muslimanskog humanitarnog društva „Merhamet – Sandžak”, u Novom Pazaru, adresa Kragujevačka 12, u prostorijama Regionalne razvoje agencije Sandžaka u Tutinu, Peštarska 2/6, i u zgradi opštine Sjenica, adresa Kralja Petra I 10, kancelarija br.26.

JAVNI POZIV JE OTVOREN od ponedeljka, 27. aprila 2020. godine, i traje do završetka iskorišćenja sredstava namenjenih za podršku krajnjim korisnicima, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER